Chcąc zgłosić psa na wystawę należy skorzystać z formularza internetowego, który dostępny jest zawsze na stronie oddziału organizującego wystawę. Każda wystawa ma ostateczny termin do którego przyjmuje się zgłoszenia i stronę, na której są informacje o opłatach, miejscu, sędziach itd. 

Zgłaszając psa do klasy championów lub użytkowej należy do zgłoszenia dołączyć kserokopię dyplomu lub certyfikatu wydanego przez Główną Komisję Szkolenia Psów lub Przewodniczącego Głównej Komisji Kynologicznej PZŁ (psy ras myśliwskich).
Na kilka dni przed terminem wystawy organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia psa na wystawę, zawierające szczegółowe informacje o miejscu wystawy i planie sędziowania. Jadąc na wystawę należy mieć ze sobą aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. 

Szczegółowe informacje odnośnie organizacji wystaw i udziału w nich określa Regulamin Wystaw Psów Rasowych.

UWAGA !

Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.