ODBIORY MIOTÓW:

Miot należy zgłosić do 2 tyg po urodzeniu. Najlepiej zrobić to odsyłając na nasz e-mail wypełniony formularz zgłoszenia miotu . Na odbiór miotu prosimy umawiać się 1-2 tyg przed planowanym dniem odbioru. W obu przypadkach można też poinformować nasze biuro telefonicznie.

Odbiory przeprowadzane są w siedzibie oddziału lub u hodowcy (hodowca pokrywa koszty dojazdu komisji).

Hodowca zobowiązany jest przywieźć matkę miotu na odbiór bądź okazać ją podczas odbioru w hodowli. Nieodzowny jest także jej rodowód celem wpisania adnotacji o miocie.

Szczenięta powinny posiadać książeczki zdrowia z adnotacją o szczepieniach i odrobaczeniach.

Metryki wydawane są z reguły do tygodnia po przeglądzie miotu. W wyjątkowych przypadkach czas ten może się wydłużyć. W miarę możliwości czas oczekiwania na metryki skracamy do minimum.
Prosimy o przesyłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  informacji o aktualnych miotach celem ogłoszenia ich na stronie.

Hodowca do odbioru miotu przedstawia szczenięta zachipowane. Chipowania powinien dokonać lekarz weterynarii wypełniając i podpisując się pod protokołem znakowania, który hodowca musi okazać przy odbiorze.

Metryki nie zostaną wydane jeżeli nie zostaną uregulowane należności za: kartę miotu, tatuaże, odbiór miotu i metryki.

 

 

KRYCIE:

W dniu krycia pies i suka muszą mieć wpisane w swoje rodowody uprawnienia hodowlane (adnotacja: "suka hodowlana" lub "pies reproduktor") Każde krycie musi być poświadczone "kartą krycia", którą wykupuje właściciel suki w siedzibie swojego oddziału. W przypadku krycia zagranicznego właściciel suki na karcie krycia musi uzyskać krycia. Ponadto musi uzyskać: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i czytelną kopię rodowodu reproduktora. Wypełnioną i podpisaną kartę krycia trzeba dostarczyć do oddziału w ciągu 14 dni.

 

 

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ HODOWLANYCH:

Do wpisu uprawnień w rodowód, prosimy umawiać się z kierownikami sekcji danej rasy. Należy okazać rodowód i wszystkie inne dokumenty wymagane dla danej rasy. Zachęcamy do przesłania na adres e-mail informacji o aktualnych miotach i reproduktorach w celu umieszczenia ich na naszej stronie.

 

 

WYDAWANIE ZGÓD WARUNKOWYCH:

W uzasadnionych przypadkach właściciel psa/suki ma prawo wystąpić do Oddziałowej Komisji Hodowlanej o wyrażenie zgody na krycie psem, który nie spełnia wymogów hodowlanych, pokrycie suki która nie spełnia wymogów hodowlanych lub uznanie miotu. Przypadki takie każdorazowo rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności które przedstawi wnioskodawca. Wniosek o warunek hodowlany należy pobrać, wypełnić i wraz z załącznikami wysłać na e-mail lub dostarczyć do biura oddziału.

 

PRZYDOMEK HODOWLANY:

Przydomek hodowlany to nazwa hodowli w której rodzą się szczenięta bez względu na rasę. Członek Związku, rozpoczynający prowadzenie hodowli musi wystąpić o zatwierdzenie nazwy przydomka hodowlanego. Zgłasza się go za pośrednictwem oddziału na specjalnym formularzu. Żaden przydomek o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już zarejestrowanego (występujący w bazie ZKwP lub w bazie FCI ) nie może być zarejestrowanyBrak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.
Aby zarejestrować przydomek, trzeba wypełnić  wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego”. Na wniosku znajduje się 5-pozycji, gdzie można wpisać propozycje nazwy swojego przydomka. Nie trzeba wypełniać wszystkich pól, lecz należy pamiętać, że mamy większe szanse na zaakceptowanie nazwy przydomka, jeśli podamy więcej propozycji.  Oddział przesyła wniosek do biura Zarządu Głównego gdzie dokonywana jest wstępna weryfikacja, a następnie wniosek przesyłany jest  do FCI. Po akceptacji FCI przydomek jest rejestrowany w ZKWP a informacja ta wraca do naszego biura.
Każdy kto rozważa otwarcie hodowli w pierwszej kolejności musi zadbać o rejestrację przydomka. Zdarzyć się może, że wszystkie propozycje przydomków zostaną odrzucone, ze względu na istniejące już lub podobnie brzmiące przydomki, dlatego warto sprawdzić swoje propozycje nazwy przydomka w bazie ZKwP/FCI.
Przy wypełnianiu wniosku trzeba zaznaczyć jak będzie używany w pisowni: przed czy po imieniu psa np.:
- EGON Wielkie Serce (EGON to imię a przydomek to 'Wielkie Serce' i jest pisany po imieniu)
- Wielkie Serce EGON (przydomek pisany przed imieniem)
Ważna jest również pisownia (której później będziemy używać np przy zgłaszaniu na wystawy). Przydomek piszemy literami pisanymi (każdy z członów nazwy zaczynamy dużą literą), a imię psa piszemy DRUKOWANYMI DUŻYMI literami. FCI nie uznaje polskich znaków czyli litera ł będzie występować jako l , i tak samo z ć,ś,ż,ź itp. Tak samo jest w przypadku znaków interpunkcyjnych. W nazwie przydomka nie można umieścić słowa „FCI” lub „hodowla”.
Baza przydomków hodowlanych FCI: 
Zarejestrowany przydomek jest chroniony, może zostać przekazany innemu hodowcy na pisemny wniosek właściciela lub w drodze dziedziczenia po pisemnym zatwierdzeniu przez Zarząd Główny. Wszelkie formalności związane z nazwą przydomka załatwiane są w naszym oddziale.

 

 ..

 

 

Każdy hodowca i właściciel reproduktora ma obowiązek przestrzegać regulaminu z którego wynikają jego prawa i obowiązki. 

 

x